شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

 

طرح دوره های گروه پزشکی

 

 

 انگل شناسی و حشره شناسی و فارچ شناسی

اصول اپیدمیولوژی


فیزیولوژی تئوری سیستم اداری

 

فیزیولوژی تئوری سیستم گوارش

آناتومی سیستم گوارش

ویروس شناسی

آناتومی  سیستم ادراری تناسلی

انقلاب اسلامی ایران

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آناتومی سیستم گردش خون

فیزیولوژی سیستم تنفس

آناتومی سیستم تنفس

فیزیولوژی سیستم گردش خون

بیوشیمی دیسیپلین تئوری

بیوشیمی دیسیپلین عملی

اصول خدمات سلامت

دستگاه گوارش

فيزیولوژي عملی 2

فيزیولوژي کلیه

 فيزیولوژي گوارش  

فيزیولوژي گوارش و کلیه

اصول خدمات سلامت 

 

طرح دوره های گروه بهداشت محیط پیوسته

 

 

 

هیدرولوژي آبهاي سطحی و زير زمینی

شیمی محیط


مدیریت کیفیت آب

 

آزمایشگاه هیدرولیک

کارگاه تاسیسات شهری موتور تلمبه و لوله کشی اب و فاضلاب

زبان تخصصی بهداشت محیط

تصفیه فاضلاب

بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت

آلودگی هوا

اصول تصفیه آب

اصول روش تحقیق

پروژه

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

بهداشت پرتوها و حفاظت

میکروبیولوژی محیط

کلیات پسماند

-- --

 

 

 طرح دوره های گروه بهداشت محیط ناپیوسته

 

 

 

 آزمایشگاه هیدرولیک 

کارآموزی در عرصه 


 هیدرولوژي آبهاي سطحی و زير زمینی 

 

اکولوژی 

  میکروبیولوژی محیط 

کارگاه تاسیسات شهری موتور تلمبه و لوله کشی اب و فاضلاب 

 مدیریت کیفیت آب (علل، اثرات و کنترل)

 کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط

 بهداشت هوا

شبکه جمع آوری فاضالب و آبهای سطحی  

 اصول روش تحقیق  

مديريت بهداشت محیط براي مبارزه با ناقلین  

مبانی و مفاهیم مدلسازی در بهداشت محیط

زبان تخصصی بهداشت محیط

تصفیه فاضلاب

پروژه

آلودگی هوا

كامپیوتر و كاربرد آن

قوانین و مقررات آموزشی

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

اقتصاد مهندسی

انقلاب اسلامی ایران

کلیات بهداشت حرفه ای

فرایندها و عملیات در بهداشت محیط

بهداشت پرتوها و حفاظت

کارآموزی- گزارش نویسی

شیمی محیط

کلیات پسماند 2

انتقال و توزیع آب

اصول تصفیه آب

 

 

طرح دوره های گروه بهداشت حرفه ای

 

 

 بیوشیمی و اصول تغذیه 

  آمار زیستی 


 تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

 

 اصول سم شناسی و پایش بیولوژیکی

 ارزیابی و مدیریت ریسک

کارگاه تجهیزات حفاظت فردی 

 کارگاه ارزیابی ریسک

کارگاه بهداشت حرفه ای در مشاغل خاص 

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

زبان عمومی

آموزش بهداشت

ارگونومی شغلی 1

ایمنی حریق و مواد شیمیایی

صدا در محیط کار

 

طرح دوره های گروه بهداشت عمومی

 

 

 میکروب شناسی1 (قارچ و انگل شناسی)

 آمار حیاتی 1 


 اصول و کلیات اپیدمیولوژی

 

 مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

 تغذیه کاربردی

 بهداشت محيط 1 (آب)

 کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل های داده های بهداشتی

بهداشت سالمندان  

کارآموزی در عرصه  

پاتولوژی جغرافیایی 

بهداشت مواد غذایی

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

تکنولوژی آموزشی

اقدامات بهداشتی وکمک های اوليه در شرایط اضطراری

بهداشت مادران و کودکان

بهداشت روانی و اعتیاد

کلیات پزشکی و بهداشت

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

آموزش بهداشت و ارتباطات

برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیردار

زبان تخصصی

اقتصاد بهداشت

انقلاب اسلامی

بهداشت محیط 3

داروشناسی پزشکی

--

--

 

 

طرح دوره های گروه مامایی

 

 

 کارآموزی بهداشت مادر و کودک و باروری

اختلالات عملکرد جنسی  


 بارداری و زایمان طبیعی و غیر طبیعی

 

 نوزادان

 کارورزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی 

مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک 

 کارآموزی بارداری طبیعی و غیر طبیعی

 کارورزی بیماریهای زنان وناباروری

 بیماری های زنان و ناباروری

روانپزشکی در مامایی

فيزیولوژي

قوانین و مقررات آموزشی

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها بهداشت 1

پاتولوژی

تشریح

داروشناسی پزشکی

فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی 1

--

--

 

 

طرح دوره های گروه پرستاری

 

 

 اصول مدیریت خدمات پرستار ی

 آمار حیاتی مقدماتی 


 تغذیه و تغذیه درمانی 

 

 کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری 

 مفاهیم پایه پرستاری

روش تحقیق در پرستاری 

پرستاری بزرگسالان سالمندان ۲ 

مراقبتهای پرستاری در منزل  

مراقبتهای جامع پرستاری در بخش ویژه 

زبان تخصصی 

پرستاری و بهداشت محیط

پرستاری سلامت جامعه

کارآموزی بزرگسال سالمند2 کارآموزی پرستار ی سالمت جامعه، فرد و خانواده، محیط
پرستاری کودک سالم پرستاری در اختلالات مادر و نوزاد
مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه  کاراموزی مراقبت های ویژه 
مهارت های زندگی انقلاب اسلامی ایران
کاراموزی فارماکولوژی پرستاری بزرگسالان و سالمندان2 کلیه و مجاری ادراری
بهداشت روان 1 پرستاری اورژانس در بحران و فوریت ها
کاراموزی مشکلات شایع داروشناسی پزشکی

 

 

طرح دوره های گروه علوم آزمایشگاهی

 

 

 بیوشیمی عمومی

 آزمایشگاه بیوشیمی عمومی


 زیست شناسی سلولی مولکولی

 

  خون شناسی 1

  آزمایشگاه خون شناسی 1

بیوشیمی پزشکی 2 

 آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

 ویروس شناسی

 انگل شناسی 2 (تک یاخته و حشره)

آزمایشگاه انگل شناسی 2 

ایمنوهماتولوژی و انتقال خون

مهارت های زندگی

آزمایشگاه فيزیولوژي

انقلاب اسلامی ایران

فیزیولوژی

دارو شناسی پزشکی

آزمایشگاه فيزیولوژي

--

--

 

 

طرح دوره های گروه هوشبری

 

 

 اصول مراقبت های ویژه 

 زبان عمومی


 کارآموزی 2

 

 کارآموزی 4

 

 خونشناسی و انتقال خون

روش تحقيق در علوم پزشکي 

 بيماريهای داخلي - جراحي 2

  فیزیولوژی ۲

 آمار زیستی 

بهداشت روان  

مدیریت در بیهوشی

انقلاب اسلامی ایران

اصول مدیریت درد

بیهوشی3

معرفی بیمار کاراموزی در عرصه بیهوشی2
آناتومی 2

دارو شناسی پزشکی

 

 

طرح دوره های گروه فوریت های پزشکی

 

 

اخلاق و مقررات حرفه ای برای دانشجویان فوریت های پزشکی 

 آشنایی با سازمان های امدادی 


  فوریت های محیطی

 

 میکروب شناسی و انگل شناسی

زبان عمومی 

  فوریت های داخلی 2

 تروما 2

کارآموزی فوریت های داخلی ۱ 

 کارآموزی تروما 1

 اصول و فنون مراقبت ها 

احیای قلبی-ریوی پیشرفته

كامپيوتر

بهداشت روانی و فوریتهای روانپزشکی

قوانین و مقررات آموزشی

اندیشه اسلامی 1

اصول و فنون مراقبت ها

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

فوریت های داخلی1

تشریح

-- --

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group