سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

 

واحد دانش پژوهی یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی می باشد که با هدف ارائه مشاروه آموزشی، مدیریت اجرائی، حمایت و تسهیل فرایندهای نوآورانه دردانشکده علوم پزشکی سیرجان تشکیل شده است. فعاليت­هاي دانش پژوهي آموزشي (نوآورانه) به آن دسته از فعاليت­هاي آموزشی بدیع و نوآورانه در حوزه آموزش و در سطوح مختلف (مقاطع) اطلاق مي شود که داراي 6 معيار کلاسيك (اهداف مشخص، آماده سازي مناسب، استفاده از روش­مندي مناسب، ارائه نتايج مهم و قابل توجه، انتشار و معرفي مناسب برنامه و برخورد نقادانه با آن) است. فعاليتهاي دانشورانه آموزشي، نوعی فعالیت نوآورانه آموزشي است كه دارای 4 معیار فوق (اهداف مشخص، آماده سازی مناسب، استفاده از روش­مندی مناسب، نتایج مهم و قابل توجه) باشد.

به منظور طبقه­ بندی فعالیتی در حیطه فعالیت دانش ­پژوهی آموزشی، لازم است اين فعاليت علاوه بر داشتن بعد كمي و كيفي در برگيرنده تعامل انجام دهنده گان آن فعاليت با جامعه آموزش علوم پزشكي باشد .به منظور برقراري اين تعامل لازم است كه مجري (مجریان) فعاليت مورد نظر نشان دهند كه براي اجراي آن فعالیت، از منابع و مستندات موجود در متون آموزش علوم پزشكي بهره برده اند و محصول و نتيجه فعاليت آموزشي آنها به نحو مناسبي در اختيار ساير اعضاي جامعه آموزش علوم پزشكي قرار گرفته است به گونه اي كه ساير افرادمي­توانند بر پايه آن، اقدامات و فعاليت هاي بعدي را انجام دهند و بدين وسيله نتايج حاصل از اين فعاليت در طول زمان به گسترش دانش آموزش علوم پزشكي كمك خواهد کرد.

در این راستا و به منظور ارزیابی نوآورانه بودن فعالیت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اقدام به تشکیل کمیته دانش­ پژوهی نموده و وظیفه بررسی مستندات مربوطه و اعطای امتیاز به آنها را بر عهده دارد. در آیین نامه جدید ارتقاء، اعضای هیات علمی می­توانند از امتیاز دانش پژوهی آموزشی در ماده 3 و در ماده 2 به طور همزمان، استفاده کنند.

 

حيطه ­های فرايندهاي دانش ­پژوهي:

 

🔹 تدوين و بازنگري برنامه­ ريزي آموزشي: منظور، تدوين مجموعه­ای ازفعاليت­هاي آموزشي در هر سطح آموزشي است كه دارای طراحی و سازماندهی سيستماتيك باشد و به طور طولي و متوالي مرتب شده است.

 

🔹 ارزشيابي: شامل ارزيابي فراگير (تمامي فعاليت­هاي مرتبط با ارزيابي دانش، مهارت، و نگرش فراگيران)، ارزشيابي اساتيد و برنامه ­هاي آموزشي است.

 

🔹ياددهي و يادگيری: منظور هر گونه فعاليتي (اعم از تدريس مستقيم همچون: سخنراني و كار در گروههاي كوچك) است كه منجر به يادگيري فراگير مي­شود و يا توسعه هر ارتباطي (مانند: منتورينگ) است کهموجب تسهیل در یادگیری فراگیر می­شود .

 

🔹 محصولات آموزشی: شامل مواردي نظير وسايل آموزشي، لوح فشرده آموزشي با رعايت ساختار علمی، راهنماي مطالعه و يا ساير محصولاتي است كه به پيشنهاد كميته دانشگاهي و تائيد كميته كشوري دانش ­پژوهي در اين حيطه قرارمی­گیرد.

 

🔹 مديريت و رهبري آموزشی: منظور فعالیت­هاي راهبردي است كه سبب بهبود برنامه­ های آموزشي و پيشرفت عرصه آموزش مي­شود.

 

🔹 يادگيري الكترونيك: منظور مشاركت در طراحي سيستم آموزش الكترونيك و اجراي آن در سطح دانشگاه شامل آماده سازي محتوا، طراحي آزمون الكترونيك، هدايت كلاسهاي مجازي و ساير موارد مرتبط در صورت تاييد كميته كشوري است.

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group