شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

 

عنوان کارگاه مدرس کارگاه تاریخ برگزاری پوستر کارگاه فایل فیلم
اصول اخلاق پزشکی  آقای دکتر حمید جعفری  1402/11/17      --
وبینار انتقال تجربه "پژوهش در آموزش" آقای دکتر حمید یزدانی نژاد 1402/11/04  

آشنایی با انواع آریتمی ها و درمان

خانم سمیرا بیگ مرادی

1402/10/02    --

اخلاق در آموزش

آقای دکتر حمید جعفری

1402/09/21      

بین المللی سازی در خانه

آقای دکتر باقر حیدری

خانم مهدیه برجسته

1402/09/15    

ترالی اورژانس براساس گایدلاین جدید 

خانم زهرا عسکری 1402/09/05   -- 

اداره راه هوایی و اینتوباسیون

 خانم سمیه زیدآبادی

1402/08/14     --

هوش مصنوعی در ریسرچ 

آقای دکتر سعید خشنود

1402/08/09  

 یادگیری فعال

خانم دکتر فرحناز کمالی 1402/07/23  

 طراحی و اجرای آزمون بالینی ساختارمند عینی 

(OSCE)

خانم دکتر معصومه رحیمی  1402/07/19       --
بررسی محتوای برنامه های آموزشی در پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه خانم دکتر مهسا طاهر گورابی 1402/06/26  
آشنایی با سامانه طرح دوره و طرح درس طبیب خانم نفیسه شریفی 1402/06/22 --
ارتباط سلامت معنوی و پیشگیری از اختلالات روان شناختی آقای دکتر محمود رجبی 1402/06/19
اصول و روش های ارزیابی فراگیران در علوم پزشکی آقای دکتر محمود کهن 1402/04/27      
تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار Ispring خانم دکتر منیژه هوشمندجا 1402/04/11 --
اصول تولید محتوای الکترونیکی خانم دکتر منیژه هوشمند جا 1402/04/10    
نیازسنجی آموزشی آقای دکتر حبیب اله رضایی 1402/03/23  
ایده پردازی در آموزش پزشکی آقای حمید یزدانی 1402/03/10