شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

فرم درخواست عضویت در کمیته دانشجویی توسعه آموزش

چنانچه در زمینه کار با کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط از جمله Microsoft office، Photoshop، طراحی وبسایت، طراحی پوستر، تولید محتوا و ... توانمندی دارید، به طور مشخص و دقیق ذکر نمایید.

چنانچه در زمینه زبان های خارجی مهارت و توانمندی دارید، به طور مشخص ذکر نمایید.

چنانچه سوابق علمی آموزشی از جمله کسب جوایز آموزشی و شرکت در المپیادهای علمی را دارید، به طور مشخص ذکر نمایید.

چنانچه سوابق علمی پژوهشی از جمله طرح های تحقیقاتی مصوب، مقالات منتشر شده و کسب جوایز پژوهشی دارید، به طور مشخص ذکر نمایید.

چنانچه سابقه فعالیت در حوزه فرهنگی از جمله عضویت در انجمن ها، شرکت در جشنواره ها و کسب جوایز فرهنگی دارید، به طور مشخص ذکر نمایید.

چنانچه هرگونه سوابق اجرایی در طول دوران دانشجویی دارید، نوع و مدت زمان فعالیت را ذکر نمایید.

چنانچه توانایی و مهارت خاصی دارید که در دسته بندی فوق قرار نمی گیرد از جمله مهارت های هنری، به طور مشخص در این قسمت ذکر نمایید.

 چنانچه توانایی برگزاری کارگاه و دوره آموزشی خاصی را دارید، ذکر نمایید.

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group