شنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

 

 تهیه برنامه راهبردی شامل چشم انداز، رسالت، اهداف، راهبردها و برنامه های اقدام، یک فرایند عملی است که برای کمک به مدیران به کار می رود تا بتوانند چشم انداز مناسب سازمان خود را فراهم کنند و راه هایی اجرایی برای ایجاد تغییر را ترسیم کنند. در واقع، برنامه ریزی راهبردی به عنوان یک ابزار اساسی و کارآمد برای شناسایی شفاف رسالت، اهداف و اولویت ها است و می تواند زمینه ترسیم همزمان چشم انداز آتی و تعیین جایگاه خود و مسیر حرکت در آینده را فراهم آورد. از این رو مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان با درک اهمیت این برنامه، اقدام به تدوین برنامه راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 1400-1405 در حوزه های فعالیت های خود نموده است. امید است با توکل بر خداوند متعال و بهره گیری از توانمندی علمی و حرفه ای اساتید، مسئولین واحدها و کارشناسان این مرکز بتوانیم در جهت توسعه و ارتقاء سطح کیفی آموزش علوم پزشکی گام برداریم. در این راستا و برای رسیدن به این مهم، مشارکت جدی تمامی مدیران، کارشناسان و بخش وسیعی از اعضای هیأت علمی ؛ نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد.

 

 جهت مشاهده و دانلود برنامه راهبردی، برنامه عملیاتی و پرسشنامه برنامه عملیاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سیرجان کلیک نمایید.

 

 

برنامه راهبردی 1405-1400

 

برنامه عملیاتی 1401-1400

 

پرسشنامه پایش برنامه عملیاتی 1400

 

برنامه عملیاتی 1402

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group