شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

در کشور ما مثل سایر نقاط جهان، گسترش دانشگاه‌ها و بهبود­ کیفیت آموزش به ‌عنوان یکی از ملزومات توسعه کشور در ­نظر گرفته شده است و حاصل آن رشد قابل‌ توجهی از دانش‌آموختگان دوره‌های مختلف علمی و نیز تولیدات علمی در سال‌های اخیر می‌باشد. در این میان، رشته های علوم پزشکی نقش مهمی در ارتقاء سلامت جامعه ایفا می‌نماید و دستیابی به این هدف نیازمند آن است که نیروهای تربیت شده در طی دوران آموزش حداکثر کارایی، دانش بالینی و مهارت لازم را برای حرفه آینده خود کسب کنند.

امروزه آموزش پزشکی به دلیل مسئولیت دانش‌آموختگان آن در برابر جان انسان‌ها از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. از این ‌رو، تلاش برای ارتقاء کیفیت سیستم‌های آموزش پزشکی، بسیار مهم می‌باشد. در آموزش پزشکی، آموزش بالینی یکی از اجزاء اساسي و کامل کننده آموزش متخصصين بهداشتي و درمانی است كه بدون آن دانش دانشگاهي و نظري به درمان واقعي منتهي نخواهد شد.

واحد آموزش بالینی یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، وظیفه طراحی فعالیت های علمی، اجرایی و پژوهشی در حوزه آموزش بالینی با هدف ارتقاء آموزش در عرصه های بالینی را بر عهده دارد. واحد آموزش بالینی با استفاده از نیروی تخصصی خود و با کاربرد نتایج مطالعات پژوهشی حوزه بالین و بهترین شواهد موجود برای حل مشکلات آموزش بالینی و هدایت اساتید در عرصه های بالینی فعالیت می کند. این واحد برای پیشبرد اهداف خود از دفتر توسعه آموزش به عنوان بازوی علمی و اجرایی استفاده خواهد کرد.

 

اهداف و ارزش های واحد آموزش بالینی

 

هدف کلی:

 ارتقای کیفیت آموزش بالینی در گروه های آموزشی 

 

اهداف اختصاصی: 

 

🔹ارتقای جایگاه علمی دانشکده در حوزه آموزش بالینی در سطح کلان منطقه ۸ آمایشی و ملی

🔹ارتقای مداوم آموزش بالینی با استفاده از به کار بستن دانش‌های جدید تدریس در آموزش بالینی

🔹ارتقای مداوم ارزشیابی آموزش بالینی با استفاده از به کار بستن دانش های جدید شیوه های ارزشیابی به روز و نوین

🔹ارتقای کمی و کیفی پژوهش در حوزه آموزش بالینی

🔹تدوین و بازنگری راهنماها، دستورالعمل‌ها و ابزارهای لازم برای توسعه آموزش بالینی مبتنی بر بهترین شواهد

🔹توانمندسازی اساتید در ارتباط با آموزش بالینی با انجام نیازسنجی، طراحی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی

🔹ایجاد پایگاهی جهت مشاوره‌های فردی به اساتید برای رفع نیازهای آموزشی آنان در زمینه آموزش بالینی

🔹بررسی وضعیت فعلی آموزش بالینی و تبیین نقاط قوت و ضعف آن

🔹توسعه تعاملات و نظارت بر دفتر توسعه آموزش بیمارستان جهت ارتقای آموزش بالینی

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group