دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

 

 نام و نام خانوادگی  تحصیلات
 آقای دکتر امین بیگ زاده  دکتری تخصصی آموزش پزشکی
 آقای دکتر رضا صادقی  دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 خانم دکتر نجمه صادقی  دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی
 خانم دکتر زهرا ایمانی  دکتری تخصصی پرستاری
 آقای دکتر الیاس حسین زاده  دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
 آقای دکتر محمد مقدسی امیری  دکتری تخصصی آمار زیستی
 آقای محمدصادق رازقی نیا  کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group