سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

 نام و نام خانوادگی  تحصیلات
 آقای دکتر امین بیگ زاده  دکتری تخصصی آموزش پزشکی
 آقای دکتر رضا صادقی  دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 خانم دکتر زهرا ایمانی  دکتری تخصصی پرستاری
 آقای دکتر محمد مقدسی امیری  دکتری تخصصی آمار زیستی
 آقای دکتر هادی بازیار  دکتری تخصصی علوم تغذیه
 خانم زهرا عسکری   کارشناس ارشد پرستاری 
 خانم مریم حاج محمدی   کارسناس ارشد پرستاری 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group