سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

 

 

  فرایند تصویب طرح های تحقیقاتی در حوزه آموزش  

 فرایند تکمیل طرح دوره و درس:

 

 گام اول (استاد)

 

  گام دوم (مدیرگروه)

 

  گام سوم (مدیر آموزش)

 

  گام چهارم (واحد برنامه ریزی درسی)

 فرآیند رسیدگی به اعتراضات دانشجویان 

 فرآیند درخواست ارزشیابی دانش پژوهی 

 فرآیند درخواست بررسی پرو پوزال نو آورانه 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group