پنجشنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۳

 

عنوان کارگاه مدرس کارگاه تاریخ برگزاری پوستر کارگاه فایل فیلم

آشنایی با نقش استاد مشاور

آقای دکتر پژمان عقدک 1400/12/14

کارگاه طرح دوره و طرح درس

خانم دکتر سارا شفیعان 1400/11/13

کارگاه مهارت های ارتباطی پایه

آقای دکتر پژمان عقدک  1400/09/24
کارگاه روش تدریس مقدماتی خانم دکتر بتول اقبالی 1400/08/25
کارگاه طراحی آموزشی براساس مدل ADDIE خانم دکتر سارا حیدری 1400/08/19 ----
تدوین طرح درس و طرح دوره

خانم دکتر معصومه رحیمی

1400/06/28
روش پرسش و پاسخ

خانم دکتر فریبا حقانی

1401/04/21
اداره يك جلسه آموزشي: استفاده از يخ شكن، انرژي بخش و خاتمه دهنده خانم دکتر مهلا سلاجقه 1401/04/08
مهارت ها و ترفندهای مدیریت کلاس درس به صورت مجازی آقای دکتر افشین صرافی نژاد 1401/06/23 ---
نیازسنجی آموزشی آقای دکتر حبیب اله رضایی 1402/03/23
اصول تولید محتوای الکترونیکی خانم دکتر منیژه هوشمند جا 1402/04/10
تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار Ispring خانم دکتر منیژه هوشمندجا 1402/04/11 ---
آشنایی با سامانه طرح دوره و طرح درس طبیب خانم نفیسه شریفی 1402/06/22 --
بررسی محتوای برنامه های آموزشی در پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه خانم دکتر مهسا طاهرگورابی 1402/06/26
یادگیری فعال خانم دکتر فرحناز کمالی 1402/07/23