شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

 

ردیف عنوان pdf
1 پوشش دانشجویان پرستاری در محیطهای بالینی   
2  شرح وظايف دانشجويان پرستاري در کارآموزي عرصه
3 شرح وظايف کارکنان پرستاري در کارآموزي عرصه   
4  شرح وظايف ناظر پرستاري در کارآموزي عرصه  
5  طبقه بندی تشخیص های پرستاری
6 فرم تعهد دانشجویان پرستاری در کارآموزي هاي عرصه   
7  قوانين و اصول اخلاقی حضور در کارآموزي عرصه  
8 کدهای اخلاقی در محیط بالینی
9 کارگاه توجیحی بدو ورود کارآموزی دانشجویان

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group