شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

 

 فرم پیش نویس طرح پژوهشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
 فرم پیش طرح پروپوزال مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر)
 فرم جزئیات طرح پروپوزال مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر)
 فرم تعهد مجریان
صورتجلسه شورای پژوهش در آموزش

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group