سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

 نام و نام خانوادگی  سمت  تحصیلات
 آقای دکتر امین بیگ زاده مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  دکتری تخصصی آموزش پزشکی
 آقای دکتر معین سالاری مسئول کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی  دکتری تخصصی علوم تشریح
 آقای رضا اکبری نسب دبیر کمیته مرکزی دانشجویی   دانشجوی بهداشت حرفه ای ورودی 99
 آقای رضا عباسی عضو کارگروه پژوهش  دانشجوی پزشکی ورودی 1401
 آقای محمد پاک نیا عضو کارگروه پژوهش   دانشجوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 1401
 خانم فاطمه محمدرضایی عضو کارگروه آموزش  دانشجوی علوم آزمایشگاهی ورودی 1400
 خانم سمانه موسوی عضو کارگروه آموزش  دانشجوی پرستاری ورودی 99
 خانم کیانا قاسمیان عضو کارگروه آموزش  دانشجوی مهندسی بهداشت محیط ورودی 1400
 خانم مریم السادات حسینی عضو کارگروه المپیاد  دانشجوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 1401
 خانم مرضیه علیداد عضو کارگروه المپیاد  دانشجوی علوم آزمایشگاهی ورودی 99
 آقای مهدی قاسمی سعیدی عضو کارگروه روابط عمومی   دانشجوی پرستاری ورودی 1400
 آقای پارسا سلیمی عضو کارگروه روابط عمومی   دانشجوی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی 1400
 خانم محدثه بدخشان عضو کارگروه روابط عمومی   دانشجوی هوشبری ورودی 1401

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group