سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

ارزشیابی اساتید

ارتقاء كیفیت آموزش در دانشگاه ها موضوع مهمی است كه در سالیان اخیر مورد تأكید بسیاری قرار گرفته است. از آنجا که اعضای هیات علمی، یکی از اركان اصلی سیستم آموزشی محسوب می شوند، نحوه عملکرد آنها در بازدهی كل سیستم آموزشی نقش اساسی ایفا می‌ نماید. در این راستا، یكی از متداولترین روشهایی كه در اکثر كشورها و از جمله ایران جهت تعیین میزان موفقیت یك استاد در رسیدن به اهداف آموزشی صورت می گیرد، ارزشیابی اساتید می باشد. هرچند ارزشیابی امری منطقی و ضروری است و با انجام آن میتوان به نكات منفی و مثبت برنامه ها و عملكردها پی برد، اما لازمه آن وجود یك سیستم و ابزار سنجش صحیح، حساس و دقیق است تا هم ارزشیابی به نحو صحیح صورت گیرد و هم تبعات منفی آن به حداقل برسد. در واقع، دو نیاز مهم بهبود کیفیت آموزش و افزایش بهره وری در مدیریت منابع انسانی می تواند از طریق یک سیستم پویا و مناسب ارزشیابی عملکرد برای اعضای هیات علمی، مورد توجه قرار گیرند. از این رو از ارزشیابی برای سنجش كیفیت عملكرد اعضای هیات علمی و آگاهی از نقاط قوت و ضعف آنها به منظور ارتقاء و پویایی فعالیتهای آموزشی استفاده می شود.

 

به طور کلی، اهداف زیر را برای ارزشیابی عملکرد اساتید می توان عنوان نمود:

 

🔹 ارتقاء مستمر کیفیت فعالیت های آموزشی دانشکده از طریق بهبود عملکرد آموزشی اساتید

🔹تقویت عملکرد آموزشی اساتید از طریق ارائه بازخورد مؤثر به آنان

🔹 تسهیل تصمیم گیری در مورد افزایش حقوق و مزایا، ارتقاء مرتبه علمی، ترفیع سالانه، تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت استخدامی و....

🔹 تشویق بهبود عملکرد از طریق اعطای امتیازات ویژه و تفويض مسئوليت هاي اجرايي آموزش به اعضای هيأت علمي موفق

🔹 تعیین و سنجش میزان دستیابی به اهداف آموزشی

🔹 تعیین نیازهای آموزش و توسعه فردی و سازمانی اساتید

🔹 حمایت حقوقی از تصمیمات اتخاذ شده در ارتباط با اعضای هیات علمی

🔹 جلب مشارکت اساتید و دانشجویان در بهبود ابعاد مختلف سیستم ارزشیابی اساتید

 

ارزشیابی فراگیران

 یکی دیگر از ارکان واحد ارزشیابی آموزشی، ارزشیابی فراگیران می باشد. توجه به ارزشیابی فراگیران از جنبه ارائه آموزش باکیفیت، پاسخگو و عدالت محور و رفع چالش های موجود در سیستم آموزش عالی کشور در این حوزه، حائز اهمیت می باشد. چرا که تربیت نیروی انسانی دارای مهارت و دانش کافی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه به صورت عادلانه نیاز به کارگیری روش های مناسب ارزیابی دانشجو، تضمین صحت و امنیت آزمون ها و ارزشیابی دقیق کیفیت آزمون های برگزار شده دارد به طوری که بتوان از نتایج این بررسی ها در جهت بهبود دانش اساتيد در مورد ارزيابي فراگیران، ارتقای آزمون ها و رفع چالش های موجود در این زمینه استفاده نمود.

 

به طور کلی، اهداف زیر را برای ارزشیابی فراگیران می توان عنوان نمود:

 

🔹 ارتقاء مستمر کیفیت فعالیت های آموزشی دانشکده از طریق بهبود سیستم ارزیابی فراگیران

🔹 ارتقاء مستمر کیفیت آزمون های نظری، عملی و بالینی دانشکده و رفع چالش های موجود

🔹 ارائه بازخورد به اعضای هیات علمی در مورد کیفیت آزمون های برگزار شده

🔹 بهبود دانش و مهارت های اساتید در حوزه ارزیابی فراگیران

🔹 توسعه و ترویج روش های نوین ارزیابی فراگیران

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group