سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

 

پرسشنامه نیازسنجی کارگاه های توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی دانشکده علوم پزشکی سیرجان 1401 

 

 

 

 

گزارش نیازسنجی اعضای هیئت علمی بالینی در سال 1401

 

 

 

 

پرسشنامه نیازسنجی کارگاه های توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی دانشکده علوم پزشکی سیرجان 1402 

 

 

 

 

گزارش نیازسنجی اعضای هیئت علمی بالینی در سال 1402

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group