سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

نام و نام خانوادگی

سمت

 آقای دکتر سیدعلی رضوی نسب

 رئیس کمیسیون

 آقای دکتر محمودرضا مسعودی

 نائب رئیس کمیسیون

 خانم دکتر فاطمه نوری

 دبیر کمیسیون

 آقای عباس پورپسندی

 عضو کمیسیون

 آقای دکتر امین بیگ زاده

 عضو کمیسیون

 آقای محمدرضا زیدآبادی

 عضو کمیسیون

 آقای دکتر رضا صادقی

 عضو کمیسیون

 آقای دکتر علی آذری

 عضو کمیسیون

 آقای دکتر هادی بازیار

 عضو کمیسیون

 خانم دکتر سودابه اعتمادی

 عضو کمیسیون

 آقای رضا زیدآبادی نژاد

 عضو کمیسیون (دانشجو)

آقای اهورا جهان نجاتی

عضو کمیسیون (دانشجو)

 

 

دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group