دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

عنوان کارگاه مدرس کارگاه تاریخ برگزاری پوستر کارگاه فایل فیلم

مقاله نویسی (جلسه دوم)

آقای دکتر علی اکبر حقدوست 1401/02/25

مقاله نویسی (جلسه اول)

آقای دکتر علی اکبر حقدوست 1401/02/24

مقابله با استرس

خانم دکتر مینا محسنی 1401/02/22

پزشکی از راه دور و آینده پزشکی در ایران

آقای دکتر کامبیز بهاءالدینی 1401/02/07

اخلاق در آموزش پزشکی با تاکید بر رفتار مدنی

خانم دکتر فریبا برهانی 1401/01/31

 


 

عنوان کارگاه مدرس کارگاه تاریخ برگزاری پوستر کارگاه فایل فیلم

آشنایی با نقش استاد مشاور

آقای دکتر پژمان عقدک ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

آشنایی با مجلات معتبر و نحوه انتخاب مجله مناسب در پژوهش های حوزه آموزش

خانم خدیجه احمدزاده ۱۴۰۰/۱۲۲

اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

آقای دکتر نوذر نخعی ۱۴۰۰/۱۲۱

مدیریت منابع با استفاده از نرم افزار Endnote

خانم عاطفه ذوالفقارنسب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ----

با سلام و احترام؛

نيازسنجی آموزشی اولين گام در طراحی برنامه های توسعه اعضای هيأت علمی است که به نوبه خود موجب ارتقای کيفيت آموزش و پرورش مي شود. در این راستا، نظرات عالمانه و ارزشمند شما می تواند جهت استخراج و اولویت بندی نیازهای آموزشی بسیار کمک کننده باشد. لذا از حضرتعالی خواهشمندیم با صرف وقت و بهره گیری از تجربیات و دانش خود پرسشنامه زیر را تکمیل فرمایید. این پرسشنامه دربرگیرنده فهرست کارگاه های آموزشی پیشنهادی جهت ارتقای دانش، نگرش و مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در حوزه آموزش پزشکی است که بایستی با انتخاب یکی از گزینه های زیاد، متوسط و کم برای هر کارگاه، آنها را از نظر میزان اهمیت اولویت بندی نمایید. منظور از اهمیت این است چقدر این کارگاه به ارتقای شما در زمینه مورد نظر کمک می کند و چه میزان از خلاء دانشی، نگرشی و مهارتی شما با شرکت در این کارگاه رفع خواهد شد و بطور کلی این کارگاه از دیدگاه شما چقدر اهمیت دارد. بدیهی است نتایج حاصل از این نیازسنجی می تواند در طراحی دوره های کوتاه مدت توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی استفاده شود.

با تشکر

واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی

 

 

پرسشنامه نیازسنجی کارگاه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان سال ۱۴۰۱

 

 

 


 

عنوان کارگاه مدرس کارگاه تاریخ برگزاری پوستر کارگاه فایل فیلم

آشنایی با نقش استاد مشاور

آقای دکتر پژمان عقدک ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

آشنایی با مجلات معتبر و نحوه انتخاب مجله مناسب در پژوهش های حوزه آموزش

خانم خدیجه احمدزاده ۱۴۰۰/۱۲۲

اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

آقای دکتر نوذر نخعی ۱۴۰۰/۱۲۱