شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

 

عنوان رشته کوریکولوم     عنوان رشته  کوریکولوم

پزشکی عمومی

برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی  

 

 کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت 

  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

 کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی بهداشت عمومی

  کارشناسی هوشبری

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 کارشناسی ناپیوسته مامایی  

کارشناسی پرستاری

 کاردانی فوریت های پزشکی  

کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی

   

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group