جمعه, ۱۸ آذر ۱۴۰۱

 

عنوان رشته کوریکولوم     عنوان رشته  کوریکولوم

پزشکی عمومی

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار  

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

 کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی بهداشت عمومی

  کارشناسی هوشبری

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 کارشناسی ناپیوسته مامایی  

کارشناسی پرستاری

 کاردانی فوریت های پزشکی  

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group