سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

طرح دوره های گروه پزشکی

 

 بیوشیمی بالینی

 علوم تشریح سروگردن

(آناتومی تئوری)

اصول کلی تغذیه فیزیولوژی عملی1 

 سیستم عصبی 

(فیزیولوژی عملی)

تفسیر موضوعی قرآن 

علوم تشریح سر و گردن

(جنین شناسی)

آداب پزشکی3

باکتری شناسی پزشکی

علوم تشریح سر و گردن

(آناتومی عملی)

 

 سیستم عصبی

(فیزیولوژی تئوری)

    فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  

بیوشیمی سلول و مولکول 

(عملی)

 

 بیوشیمی سلول و مولکول 

(تئوری)

 
 
 

مقدمات علوم پایه 

(آناتومی تئوری)

 

 مقدمات علوم پایه

(فیزیولوژی سلول)

 
 
 قوانین و مقررات آموزشی    زبان انگلیسی عمومی  
ادبیات فارسی

مقدمات علوم پایه

(آناتومی عملی)

تربیت بدنی 1  آداب پزشکی1
اخلاق اسلامی اندیشه اسلامی 1
آزمایشگاه فيزیولوژي1 -- --

 

 

 

 

طرح دوره های گروه بهداشت محیط  پیوسته

 

 
 مدیریت کیفیت آب کارآموزی 
 کاربرد گندزداها  و پاک کننده هادر بهداشت محیط  فرایندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط
 مکانیک سیالات اکولوژی محیط 
 شبکه جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت 
مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری   پروژه
مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلین  بهداشت مسکن و اماکن عمومی 
بیوتکنولوژی در بهداشت محیط  حقوق و قوانین بهداشت محیط و محیط زیست (ملی و بین المللی)
بهداشت مدارس و آموزشگاه ها کنترل بهداشتی اماکن تهیه،توزیع و نگهداری مواد غذایی
اخلاق حرفه ای در بهداشت محیط بهداشت حرفه ای و ایمنی
اقتصاد مهندسی میکروب شناسی عمومی
 اصول اپیدمیولوژی  کامپیوتر و کاربرد آن
 آمار زیستی  اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا
قوانین و مقررات آموزشی  انقلاب اسلامی ایران
زبان عمومی -- --

 

 

طرح دوره های گروه بهداشت محیط ناپیوسته

 

 
زبان تخصصی بهداشت محیط  فرایندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط
مکانیک سیالات   دفع فاضلاب در اجتماعات کوچک
 کارگاه تاسیسات شهری (موتور تلمبه و لوله کشی آب و فاضلاب)  بیوتکنولوژی در بهداشت محیط 
 مدیریت کیفیت آب آزمایشگاه هیدرولیک 
 شبکه جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی اصول روش تحقیق 
 مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلین آشنایی با مدلسازی در سیستم های مهندسی بهداشت محیط  
 بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت آلودگی هوا (علل، اثرات پایش و کنترل)  
کلیات پسماند 1 اصول تصفیه و بهسازی منابع آب
بهداشت مدارس و آموزشگاه ها کلیات پسماند 2
انتقال و توزیع آب اصول تصفیه آب
  آمار زیستی 2 آشنایی با مدلسازی در سیستم های مهندسی بهداشت محیط  
 اقتصاد مهندسی  كامپیوتروكاربرد آن  

 

 

طرح دوره های گروه بهداشت حرفه ای

 

 
 بهداشت حرفه ای و ایمنی   دینامیک گاز ها و آئروسل های محیط کار
  فیزیک اختصاصی 1 مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا 
 مکانیک جامدات   نقشه کشی صنعتی
ایمنی در عملیات عمرانی   روانشناسی صنعتی
 کارآموزی ایمنی برق و ماشین آلات 
فیزیولوژی و کالبدشناسی  قوانین و مقررات آموزشی 
زبان عمومی -- --

 

 

طرح دوره های گروه بهداشت عمومی

 

 
 بیوشیمی عمومی تشریح  
 فیزیولوژی اصول و مبانی جامعه شناسی  
 روانشناسی و بهداشت روان اصول و کلیات خدمات بهداشتی 
 اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران اصول تغذیه 
 بهداشت باروری میکروب شناسی 2 
بهداشت مدارس و دانش آموزان  روش تحقیق در علوم بهداشتی  
  آمار حیاتی 2 بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن 
 زبان تخصصی  مهارت های زندگی
 انقلاب اسلامی توانبخشی و رفاه اجتماعی  
اکولوژی انسانی اصول برنامه ریزی بهداشتی
برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر کاراموزی در عرصه
اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بالیا قوانین و مقررات آموزشی

 

  

طرح دوره های گروه مامایی

 

 
 کارآموزی بیماری های داخلی و جراحی   انقلاب اسلامی و ریشه های آن
 زبان تخصصی   کارآموزی کودکان
 آمار حیاتی و روش تحقیق نظری و عملی بهداشت مادر و کودک، باروری و تنظیم خانواده 
کارورزی بیماری های زنان و ناباروری  کاراموزی در عرصه بهداشت باروری، مادر، کودک و تنظیم خانواده 
 کارآموزی بیماری های داخلی جراحی در بارداری   ارتباطات، آموزش و مشاوره در بهداشت مادر و كودك و باروري بهداشت2
کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی  کارورزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی 
 کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در رشته مامایی  بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و زایمان بارداری و زایمان 2
اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بالی   --- --

 

 

طرح دوره های گروه پرستاری

 

 
 تشریح  فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه
 فیزیولوژی روانشناسی فردی و اجتماعی 
  مهارت های زندگی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 
 انقلاب اسلامی ایران   بیوشیمی عمومی
 اصول و مهارت های پرستاری  میکروب شناسی  
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ا ی  پرستاری سلامت فرد و خانواده 
کارآموزی بهداشت مادر و نوزاد  پرستاری بزرگسالان سالمند 1 
 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
 پرستاری بزرگسالان و سالمندان 3

 پرستاری بیماریهای کودکان
کارآموزی پرستاری کودک سالم و عنوان درس بیماری های کودکان  پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه 
مراقبتهای پرستاری در بخش ویژه   کارآموزی مراقبت های ویژه
 کارآموزی مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه  کارآموزی پرستاری کودک سالم و بیماری های کودکان 1
 کارآموزی پرستاری کودک سالم و بیماری های کودکان 2 اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بالیا 
 قوانین و مقررات آموزشی  پرستاری بزرگسالان سالمندان 2
زبان عمومی --  -- 

 

 

طرح دوره های گروه علوم آزمایشگاهی

 

 
  روانشناسی عمومی بیوشیمی پزشکی 1 
آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1   بافت شناسی 
آزمایشگاه بافت شناسی  کمک های اولیه  
انقلاب اسلامی ایران   میکروب شناسی عمومی
 آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی  آزمایشگاه خون شناسی 2 
باکتری شناسی پزشکی   آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی 
 ایمنوهماتولوژی  آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی 
  سمینار   اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
کارآموزی 1   مقدمات آزمایشگاه
كامپيوتر آناتومی
میکروب شناسی عمومی آزمایشگاه میکروب شناسی
بیوشیمی پزشکی 1 آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1
کارآموزي در عرصه 1 فوریت های پزشکی
باکتری شناسی پزشکی آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی
خونشناسی 2 آسیب شناسی عمومی
قوانین و مقررات آموزشی زبان عمومی

 

 

طرح دوره های گروه هوشبری

 

 
 پرستاری بزرگسالان سالمندان 2  آناتومی 1
  فيزيولوژی1 اخلاق حرفه ای در هوشبری 
 کاراموزی 1  کارآموزی داخلی
  زبان تخصصی بیوشیمی بالینی 
 مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل میکروب شناسی  
بیهوشی 2   بیماریهای داخلی – جراحی 1
فوریت های پزشکی 1   اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا
 قوانین و مقررات آموزشی زبان عمومی

 

 

طرح دوره های گروه فوریت های پزشکی

 

 
بهداشت عمومی    زبان تخصصی
 فوریت های داخلی 1  تروما 1
 فوریت های پزشکی در گروههای خاص فوریت های پزشکی در شرایط خاص 
 فوریت های پزشکی در بلایا کارآموزی عرصه اطفال 

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group