شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

 

 نام و نام خانوادگی  سمت  تحصیلات
 آقای دکتر امین بیگ زاده  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  دکتری تخصصی آموزش پزشکی
 آقای دکتر نوید جمالی  مسئول کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی  دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
 خانم الناز همایونلو دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی  دانشجوی رشته پرستاری ورودی ۱۴۰۰
 خانم محدثه سبزعلی پور عضو کارگروه پژوهش و ایده پردازی  دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط ورودی ۱۴۰۰
 آقای محمد هاشم زاده عضو کارگروه پژوهش و ایده پردازی  دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی ۱۳٩۷
 خانم فائزه سادات حسینی عضو کارگروه آموزش و مهارت  دانشجوی رشته بهداشت عمومی ورودی ۱۳٩۸
 خانم سارا خضری عضو کارگروه آموزش و مهارت  دانشجوی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی ۱۳٩٩
 خانم زهرا برزگر عضو کارگروه روابط عمومی  دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی ۱۳٩۸ 
 آقای محمدصادق ترکی زاده عضو کارگروه روابط عمومی  دانشجوی رشته پرستاری ورودی ۱۴۰۰
 خانم مهسا ترابی عضو کارگروه سنجش و ارزیابی دانشجوی رشته پرستاری ورودی ۱۳٩٩
 خانم فاطمه قاسمی عضو کارگروه سنجش و ارزیابی دانشجوی رشته هوشبری ورودی ۱۴۰۰

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group