شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

  

 

 راهنمای تدوین طرح دوره و طرح درس

 

نمونه طرح دوره تدوین شده (نظری-عملی) 

 

نمونه طرح دوره تدوین شده (بالینی)

 

فرم تکمیل طرح دوره و طرح درس در سامانه طبیب

 

 

 

 

 

فلوچارت تکمیل طرح دوره ها 

 

 

گام اول (استاد)
گام دوم (مدیر گروه)
گام سوم (مدیر آموزش)
گام چهارم (واحد برنامه ریزی درسی)

 

 نکات مهم:

 

🔹لطفاً دروس خود را در سامانه طرح دوره و طرح درس چک کنید و در صورت مغایرت به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده اطلاع دهید.

🔹رمز ورود به سامانه طبیب جهت تکمیل طرح دوره ها و طرح درس ها به صورت پیش فرض کد ملی می باشد. 

🔹در نظر داشته باشید با توجه به اعمال نمرات طرح دوره و طرح درس در ترفیع سالیانه اساتید، حتماً در بازه زمانی مشخص شده طرح دوره و طرح درس خود را تکمیل نمائید، در غیر اینصورت مسئولیت عدم دریافت نمره طرح دوره و درس در ترفیع سالیانه بر عهده خود فرد می‌باشد.

🔹مدیران محترم گروه های آموزشی موظف هستند که در بازه زمانی مشخص شده نسبت به ارزیابی طرح دوره و درس اقدام نمایند. در صورت عدم ارزیابی طرح دوره ها و طرح درس ها، نمره طرح دوره ها و طرح درس ها به امور هیأت علمی دانشکده جهت ترفیع اعلام نخواهد شد. لذا خواهشمند است مدیران محترم گروه ها جهت بررسی و ارجاع طرح دوره های دروس اساتید گروه خود و پیشگیری از مشکلات در ترفیع اساتید همکاری لازم را به عمل آورند.

🔹در دروس اشتراکی، مسئول درس نقش هماهنگ کننده بین سایر اساتید درس را دارد. هر استاد بر اساس سهم تدریس، موظف به تکمیل جلسات تدریس و تکمیل سامانه طرح دوره و طرح درس می باشد. در این دروس، همه اساتید درس موظف هستند که طرح دوره و طرح درس خود را از طریق پنل شخصی بارگذاری نمایند.

🔹در دروس مشترک، مسئول درس موظف به بررسی تکمیل بودن طرح دوره و درس می باشد و فقط برای ایشان گزینه ارسال طرح دوره و درس فعال می باشد.

🔹در دروس مشترک، چنانچه برخی از جلسات طرح دوره و درس، توسط برخی از مدرسین کامل نشده باشد، آن طرح دوره و درس مورد تائید مرکز مطالعات نمی باشد.

🔹در بازه زمانی تخصیص یافته به تکمیل و ارسال طرح دوره و درس، مدیر گروه می تواند جهت ویرایش و اصلاح طرح دوره و درس به دفعات لازم آن را به استاد مربوطه ارسال نماید.

🔹گزارش طرح دوره ها و طرح درس های تکمیل شده گروه های آموزشی در هر نیمسال تحصیلی به صورت رسمی از طرف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به معاون آموزشی و مدیر آموزش دانشکده اعلام می گردد.

🔹در صورت بروز هرگونه مشکل لطفاً با شماره تلفن 03442232052 داخلی 516 (مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی) تماس حاصل فرمائید.

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group