دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

 

 نام و نام خانوادگی  تحصیلات
 آقای دکتر محمودرضا مسعودی  فوق تخصص روماتولوژی 
  آقای دکتر امین بیگ زاده  دکتری تخصصی آموزش پزشکی
  خانم دکتر اسما زارع  دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای
  خانم دکتر زهرا ایمانی  دکتری تخصصی پرستاری
 آقای دکتر محمدعلی اسمعیلی  دکتری خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
 آقای دکتر رضا صادقی  دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 آقای دکتر حسن دهداری راد  دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
 آقای دکتر محمد بختیاری  متخصص بیهوشی 
 آقای محمدرضا زیدآبادی  کارشناسی ارشد پرستاری
 خانم مریم فیروزآبادی  کارشناسی ارشد مامایی
 آقای قاسم زارع  کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group