شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

 

ردیف عنوان mp3
1 معاینات ژینکولوژی  
2 معاینات شکمی (1)   
3 معاینات شکمی (2)    
 4 تزریقات عضلانی   
جایگذاری چست تیوپ
6 تزریقات نخاعی 
7  زایمان طبیعی (1)  
8  زایمان طبیعی (2)   
9  زایمان طبیعی (3)   
10  معاینات پستان  
11 ترمیم اپی زیاتومی (1)
12 ترمیم اپی زیاتومی (2)
13 زایمان طبیعی
14 سمع صداهای قلبی - ریوی (1)
15 سمع صداهای قلبی - ریوی (2)
16 معاینات گوش
17 معاینات چشم
18 اندازه گیری فشارخون
19 معاینات رکتال و پروستات

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group