شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

 يكی از اساسی ترین مؤلفه هاي نظام دانشگاهی را اعضاي هيئت علمی تشكيل می دهند. عملکرد صحیح اعضاي هيئت علمي، نه تنها در ارتقای کیفی فرآیند آموزش و پژوهش تاثیر بسزایی دارد، بلکه سبب ایجاد تحول در سطح جامعه و کشور می گردد. در این راستا تدوین دوره های آموزشی منظم برای ارتقاء توانمندی اساتید از جمله اقدامات مهم برای رسیدن به این مهم می باشد.


واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاه ها و آيين نامه طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي موسسات آموزشي و پژوهشي، متولي برگزاري دوره هاي آموزشی توانمندسازی اساتید مي باشد. اين دوره ها به منظور افزایش توانمندی آموزشی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی در راستای پیاده سازی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور برگزار می گردد.


بدین منظور واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی با در نظر گرفتن اسناد بالا دستی و توجه به نظرات متخصصین حوزه آموزش علوم پزشکی و نیازسنجی آموزشی اقدام به طراحی و اجرای این دوره ها می کند. این برنامه ها با توجه به تحولات سريع در حوزه آموزش پزشکی و بر حسب نياز بازنگري می شوند.


امید است که مجموعه برنامه های آموزشی و دوره های توانمندسازی بتواند منجر به تقویت شایستگی های موجود در اعضای هیئت علمی، کسب توانایی های جدید و ارتقای مستمر علمی و مهارتی اساتید در راستای تسهیل بهبود عملکرد ایشان در پاسخگویی به نیازها و اولویت های آموزشی، پژوهشی و تربیتی گردد.
 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group