سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

 طرح دوره های گروه پرستاری

 

 
اختلالات مادر و نوزاد زبان تخصصی
پرستاری بزرگسالان سالمند2 پرستاری بزرگسالان سالمند2(تنفس)
پرستاری کودک سالم پرستاری مراقبت در منزل
روش تحقیق در پرستاری مفاهیم پایه پرستاری
آموزش به مددجو کارآموزی کودک سالم و بیماری های کودکان
کارآموزی سالمند 2 مهارت های زندگی
تغذیه و تغذیه درمانی مراقبت های پرستاری در بخش ویژه

 

 

طرح دوره های گروه علوم آزمایشگاهی

 

 
 خون شناسی 1 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه 
آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2  روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه های بالینی 
آزمایشگاه بیوشیمی عمومی  بیوشیمی عمومی 
 ویروس شناسی زیست شناسی سلولی مولکولی
انگل شناسی 2  آزمایشگاه انگل شناسی 2
 آزمایشگاه عملی فیزیولوژی فیزیولوژی نظری 
 مهارت های زندگی --  --

 

 

طرح دوره های گروه مامایی

 

 
 قوانین و مقررات آموزشی پاتولوژی 
اختلالات عملکرد جنسی  فیزیولوژی عملی 
 بارداری و زایمان طبیعی و غیر طبیعی  بیماری های زنان و ناباروری
 روان پزشکی درمامایی  فیزیولوژی نظری
 کارآموزی بارداری طبیعی و غیرطبیعی کارآموزی بهداشت مادر و کودک و باروری 
 کارآموزی بیماریهای زنان و ناباروری مدیریت ارتقائ کیفیت در بهداشت مادر و کودک 
نوزادان  --  --

 

 

طرح دوره های گروه هوشبری

 

 
فیزیولوژی 2  فوریت های پزشکی 2 
 مراقبت های پس از بیهوشی  مدیریت در بیهوشی
 آناتومی عمومی 2  خون شناسی و بانک خون
اصول مدیریت درد  بیهوشی 3 
تجهیزات بیهوشی   روش بیهوشی 1
مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه   معرفی بیمار
بیماری های داخلی جراحی 2  روش تحقیق در علوم پزشکی

مراقبتهای پرستاری در بخش های ویژه --

--

 

 

طرح دوره های گروه بهداشت حرفه ای

 

 
 برنامه نویسی کامپیوتر مبانی کنترل آلودگی هوا 
 ارگونومی شغلی 1 فیزیک اختصاصی 2 
حوادث ناشی از کار و شرایط اضطراری   ایمنی برق و ماشین آلات
 ایمنی در عملیات عمرانی روانشناسی صنعتی 
ریاضی عمومی 2  سیستم های مدیریت ایمنی 
زبان عمومی   -- --

 

 

طرح دوره های گروه بهداشت عمومی

 

 
بهداشت دهان و دندان   پاتولوژی جغرافیایی
 آموزش بهداشت و ارتباطات تکنولوژی آموزشی 
 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر 
 کلیات پزشکی و بهداشت اصول مدیریت در خدمات بهداشتی 
 اقتصاد بهداشت اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری 
 بهداشت روانی و اعتیاد  بهداشت سالمندان
 بهداشت مواد غذایی اصول و کلیات اپیدمیولوژی

آمار حیاتی 1 کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل های داده های بهداشتی
مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی -- --

 

 

طرح دوره های گروه بهداشت محیط

 

 
 شیمی محیط تصفیه آب 
کلیات پسماند  بهداشت پرتوها 
 بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط 
 کاربرد گندزداها و پاک کننده در بهداشت محیط میکروبیولوژی محیط 
 آلودگی هوا تصفیه فاضلاب 
 زبان تخصصی هیدرولوژی 
 آزمایشگاه هیدرولیک بهداشت محیط 1

بهداشت محیط 3 جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی

فرایند ها و عملیات کارگاه تاسیسات شهری

مکانیک سیالات اصول مدیریت در خدمات بهداشتی
اقتصاد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی
آمار زیستی 2 -- --

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group