چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

 

 مسئول واحد

 

 

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر هادی بازیار

 

 رتبه علمی: استادیار

 

تحصیلات: دکتری تخصصی علوم تغذیه

 

 پست الکترونیک:

 

شرح وظایف:

 

🔹  تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات

🔹 ایجاد کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات

🔹  برگزاری جلسات منظم کمیته پژوهش در آموزش

🔹 ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات

🔹 تعیین اولویت های پژوهش در آموزش با استفاده از روش های علمی

🔹 برنامه ریزی جهت پیاده سازی فعالیت های بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش در قالب طرح های پژوهش در آموزش از طریق تعامل با مسئولان بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش

🔹  برنامه ریزی جهت انتشار اولویت های پژوهش در آموزش و اجرای طرح های پژوهشی بر اساس اولویت ها

🔹  برنامه ریزی جهت افزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه پژوهش در آموزش

🔹  اطلاع رسانی به اساتید، دانشجویان و محققان در مورد فعالیت ها و برنامه های واحد پژوهش در آموزش

🔹  ارائه مشاوره برای تدوین و اجرای طرح های پژوهش در آموزش

🔹 انجام داوری و تصویب طرح های پژوهش در آموزش در کمیته پژوهش در آموزش

🔹 حمایت از اجرای طرح های مصوب پژوهش در آموزش

🔹 نظارت بر حسن اجرای طرح های تحقیقاتی

🔹 بکار گرفتن نتایج پژوهش ها در برنامه ریزی های کلان و مدیریت آموزشی دانشگاه

🔹 ارائه مشاوره و راهنمایی به محققان جهت ارسال طرح ها به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی وزارت متبوع (نصر)

🔹 تعامل با دانشگاه های کلان منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی

🔹 ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد پژوهش در آموزش

🔹 بروز رسانی اطلاعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group