سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

 
ردیف عنوان سال تصویب
 1 بررسی ارتباط رویکردهای یادگیری و گرایش به تفکر انتفادی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی سیرجان در سال 1403 1402/12/19
2 مقایسه تاثیر روش تدریس سخنرانی و روش تدریس مشارکتی بر مهارت های ارتباطی، آگاهی و نگرش دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی 1402/09/22
3 بررس تاثیر آموزش مبتنی بر حل مسئله بر میزان آگاهی، نگرش و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان رشته پرستاری: یک مطالعه نیمه تجربی 1402/09/22
4 مقایسه اثر بخشی روش طرح تدریس اعضای تیم، کلاس درس وارونه و سخنرانی بر میزان یادگیری و نگرش دانشجویان در درس اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا 1402/09/22 
5 ارزشیابی برنامه های آموزشی رشته های تحصیلی  بهداشت عمومی و پرستاری  در دانشکده علوم پزشکی سیرجان با استفاده از مدل زمینه-درون داد- فرایند-برون داد در سال 1402 1402/02/27
6 طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای محاسبه بهای تمام شده آموزش دانشجویان گروه پرستاری و بهداشت عمومی در سال تحصیلی1402-1401 (مطالعه موردی: دانشکده علوم پزشکی سیرجان) 1402/07/03
7 بررسی تأثیر تدریس به روش نقشه ذهنی بر میزان یادگیری تفسیر الکتروکاردیوگرام در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1401 طرح در دست مجری می باشد
8 بررسی تأثیر مداخله آموزشی جامعه محور (کمپین آموزشی) مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ احتیاط های استاندارد در بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1401 1401/10/17
9 بررسی دیدگاه و تجارب دانشجویان پزشکی دانشگاه های استان کرمان از عوامل تسهیل کننده و باز دارنده کیفیت در سیستم آموزش بالینی 1400/01/17
10 تاثیر سه روش آموزش از راه دور (آموزش مبتنی بر سناریو، مبتنی بر سوال و آموزش مجازی) بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان مامایی  و ارتباط آن با سبک های یادگیری در زمان پاندمی کرونا 1400/08/19
11 بررسی تاثیر سه روش آموزش مبتنی بر تیم، آکرونیم و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت و ارتباط آن با سبک های یادگیری دانشجویان مامایی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1400 1400/08/19
12 بررسی نگرش دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی سیرجان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در سال 1400 1400/12/16
13 شناسایی نیازها و اولویت های پژوهش در حوزه آموزش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1400 1400/12/16
14 بررسی ارتباط رفتارهای پیشگیرانه با ترس و اضطراب کووید -19در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سیرجان ، 1399 طرح در دست مجری می باشد
15 بررسی تاثیر عوامل و گرایش¬های آسیب‌زای روانی -اجتماعی برعملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی 1399/01/19
16 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تیم و ایفای نقش بر دانش و خودکارآمدی مشاوران مدارس متوسطه دخترانه شهر سیرجان پیرامون آموزش سلامت جنسی و باروری به نوجوانان در سال 1399 1399/02/23
17 بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و هویت حرفه ای دانشجویان پرستاری با استرس، افسردگی و اضطراب در آنان 1399/09/26

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group