شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

 

ردیف  فکت شیت معرفی رشته ها pdf
1 هوشبری
2 مامایی
3 پرستاری
4 فوریت های پزشکی
5 مهندسی بهداشت محیط
 6  بهداشت عمومی
7 مهندسی بهداشت حرفه ای
8 علوم آزمایشگاهی

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group