سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

جشنواره­ آموزشی شهید مطهری به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی، قدردانی از فرآیندهای آموزشی و شناسایی، توسعه و معرفی فرآیندهای آموزشی مطلوب کشوری، دانشگاهی و همچنین نوآوری، ابداع و معرفی فرآیندهای جدید به منظور ارتقاء آموزش پزشکی در هفته بزرگداشت مقام معلم به صورت سالانه برگزار می­ گردد.

دبیرخانه این جشنواره واقع در مرکز امور هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۸۷ با اهداف ذیل فعالیت خود را آغاز و دنبال نموده است.


🔹 شناسایی فرآیندهای مطلوب دانشگاهی
🔹 ارتقاء فرآیندهای جاری آموزشی در دانشگاه ها
🔹 ابداع و اصلاح فرآیندها، تجهیزات، دستگاه ها و لوازم کمک آموزشی
🔹توجه به فرآیندهای آموزشی در حال اجرا در دانشگاه های و موسسات آموزش عالی کشور به منظور  قدردانی از آنها
🔹 شناسائی و طراحی فرآیندهای جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه، دانشکده یا  موسسه
🔹ایجاد فضای مناسب جهت حضور مناسب اساتید در عرصه تولید علم و دانش مورد استناد جهانی در کتب  یا نشریات
🔹 ایجاد فضای رقابت سالم در عرصه تولید علم در سطح کشور
🔹 ایجاد فرصت های جدید برای اساتید دانشگاه ها و موسسات‌ آموزشی و کمک آموزشی
🔹 ایجاد بازار فرآیندهای آموزشی جهت جذب سرمایه و هدایت سرمایه گذاری در تولید علم
🔹 ایجاد بازار برای ارائه و تبادل خدمات آموزشی


این جشنواره سالانه در دو سطح دانشگاهی و کشوری در شش حیطه زیر برگزار می گردد:


۱) تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
۲) یاددهی و یادگیری
۳) ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)
۴) مدیریت و رهبری آموزشی
۵) یادگیری الکترونیکی
۶) طراحی و تولید محصولات آموزشی

 

در سطح دانشگاهی هر یک از اعضای هیأت علمی یا همکاران ایشان حداکثر دو فرآیند آموزشی را به گروه معرفی می نمایند تا پس از تائید گروه وارد میدان رقابت گردد. در این مرحله فرآیندهای اخذ شده با فرآیند استاندارد شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقایسه می گردد و به هر یک از فرآیندها نمره ای اختصاص می یابد. در پایان براساس نمرات اخذ شده هر یک از فرآیندها ترتیب شده و به ترتیب بیشترین نمره اخذ شده رتبه اول فرآیند مربوطه را اخذ می نماید (فرآیند مطلوب دانشگاهی).

از فرآیندهای مطلوب دانشگاهی در سطح دانشگاه تقدیر به عمل آمده برای آنها جوایز و ارزش های علمی و ... منظور می گردد. فرآیندهای منتخب دانشگاهی وارد میدان رقابت کشوری شده و پس از اخذ نمرات در هیأت داوری کشوری و رتبه بندی به فرآیندهای برترجوایز، ارزش های علمی و فرصت های مطالعاتی و ... تعلق خواهد گرفت.

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group