سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 آموزش علوم پزشکی با تاثیر مستقیم بر سلامت جامعه، به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه همه جانبه کشورها شناخته می شود و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی به عنوان متولی تحقق این امر مهم، نقش بی بدیلی بر زندگی یک یک عموم مردم دارند. اکنون که به گنجینه ارزشمندی از تجارب آموزشی نوین در دوران همه گیری کووید 19 دست یافته ایم، در نقطه عطفی تاریخی در آموزش علوم پزشکی قرار داریم. برنامه ریزی صحیح و آمادگی مناسب برای تربیت دانشجویان توانمند در دوران کرونا و پسا کرونا، این برهه را به یکی از حساس ترین مقاطع تصمیم گیری تبدیل کرده است که می تواند موفقیت برنامه های آموزشی آتی را تضمین کند. در این بین بیست و سومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با به اشتراک گذاری تجربیات و یافته های محققان و صاحب نظران آموزش علوم   پزشکی در کشور، جایگاه ارزشمند و موثری دارد. همواره بر این عقیده بوده ام که با خود باوری و اتکا به توانمندی دانشگاه ها می توانیم تمامی اهداف آموزش عالی در گروه علوم پزشکی را محقق  ساخته و در مجامع علمی بین المللی به عنوان الگویی موفق مطرح شویم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group