سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

  آیین نامه بازنگری شده ارزشیابی عملکرد اساتید دانشکده علوم پزشکی سیرجان 1402

 

 

 

 

  آیین نامه ارزشیابی عملکرد اساتید دانشکده علوم پزشکی سیرجان 1400

 

 

 

  آیین نامه نظام ارزیابی دانشجو

 

 

 

   فرایند رسیدگی به اعتراضات دانشجویان

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group