سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یکی از مدیریت‌های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه می‌باشد و در حال حاضر به‌عنوان یکی از مراکز فعال در ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی نقش‌آفرینی می‌کند. این مرکز در راه تحقق اهداف خود، مدیریت کیفیت تعالی محور را با معیار افزایش رضایت‌مندی دانشجویان، اعضای هیئت‌علمی، در صدر اولویت‌های خود دانسته، لذا با بهره‌گیری از تجربیات موفق داخلی و بین‌المللی، در ارتقای توانمندی‌های اعضای هیئت‌علمی، ارزشیابی برنامه‌های درسی، تولید محصولات آموزشی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، ارزشیابی عملکرد جامع اعضای هیئت‌علمی، بهره‌گیری از روش‌های نوین تدریس و ... فعال می‌باشد.

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان هم‌زمان با منفک شدن دانشکده از دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مهرماه سال ۱۳۹۶ تشکیل شد و در حال حاضر از طریق واحدهای توانمندسازی اساتید، ارزشیابی آموزشی (اساتید و فراگیران)، برنامه ریزی درسی، پژوهش در آموزش، دانش پژوهی آموزشی و کمیته دانشجویی توسعه آموزش در جهت بهبود کیفیت آموزش‌های عملی و نظری گروه‌ های آموزشی، فعالیت‌های مؤثر خود را ارائه می‌کند.

 

چشم انداز
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان تلاش دارد با توجه به نقشه جامع علمی کشور و بهره گیری از اسناد بالادستی و از طریق حرکت در راستای برنامه ریزی راهبردی خود و با مشارکت و همکاری مدیران و کارکنان حوزه آموزش، اعضای هیئت علمی و دانشجویان در 5سال آینده جایگاهی شایسته در میان مراکز مطالعـات و توسـعه آمـوزش دانشگاه های علـوم پزشکی کشور کسب کند.


رسالت
رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان توسعه، بهبود و ارتقاء مستمر کیفیت آموزش علوم پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد موجود با هدف غایی ارتقای سلامت جامعه؛ از طریق برنامه ریزی آموزشی، توانمندسازی اعضای هیئت علمی، توسعه و اجرای شیوه های نوین تدریس و ارزشیابی، پژوهش در آموزش، بکارگیری بهترین شواهد با استفاده از طرح های نوآورانه آموزشی و توسعه دانش پژوهی است.

 

اهداف کلی
بهبود مستمر کیفیت برنامه های درسی و انطباق آنها با نیازهای جامعه
توسعه روش های نوین فرآیند یاددهی-یادگیری نظری/عملی/ بالینی
توانمندسازی اعضای هیات علمی متناسب با نیازهای حوزه آموزش علوم پزشکی
بهبود و توسعه کمی و کیفی فناوری های نوین در آموزش با تأکید بر یادگیری الکترونیک
توسعه روشهای نوین ارزشیابی فراگیر-استاد در راستای ارتقاء کیفیت نظام آموزشی
توسعه رویکردهای ارزشیابی برنامه و مشارکت در اجرای اعتباربخشی مؤسسه ای/ برنامه ای
هدایت و ارتقاء فعالیت های نوآورانه، دانشورانه و دانش پژوهشی آموزشی
شناسایی، پرورش و حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان
گسترش روابط و فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشترک دانشگاهی و بین دانشگاهی
- توسعه فعالیت های دانشجویی در حوزه آموزش پزشکی
- ارتقای توانمندی دانشجویان علوم پزشکی در عرصه های علمی، مهارتی و ارتباطی

 

ارزش ها
- حفظ و احترام به منزلت و کرامت انسانی
- توجه به جو اخلاقی و تکریم ارزش های معنوی در محیط اداری
- ارج نهادن به مدیریت دانش، خلاقیت و نوآوری
- تعامل پویا و مؤثر با دانشجویان، دانش آموختگان، کارکنان و اساتید
- حفظ و ارتقاء صلاحیت و شایستگی
- مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر عملکرد
- پایبندی به اخلاق، تعهدات و اصول حرفه ای
- ارج نهادن به جایگاه مهم پژوهش در آموزش و دانش پژوهی
- پویایی، تغییر و نوآوری مستمر در مسیر توسعه
- تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group