شنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان گروه پرستاری​

 

ردیف عنوان pdf
1 برنامه کاراموزی پرستاری ورودی 98  
2  برنامه کاراموزی پرستاری ورودی 99
3 برنامه کاراموزی ورودی 1400  

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان گروه فوریت پزشکی

 

ردیف عنوان pdf
1 کارآموزی ترم چهارم,مهر1401  
2 کارآموزی ترم دوم,مهر1401

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان گروه مامایی

 

ردیف عنوان pdf
1 برنامه کارآموزی مامایی 1400ترم دوم  
2 کارورزی عرصه مامایی 99

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان گروه هوشبری

 

ردیف عنوان pdf
1 برنامه کاراموزی گروه هوشبری ورودی1400   
2 برنامه کاراموزی هوشبری 98 عرصه 1
3 برنامه کاراموزی هوشبری 99 مهر 1401

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group