شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

 


 آموزش شامل کلیه تلاش‌ها و فعالیت‌هایی است که موجب ارتقای سطح دانش، آگاهی و مهارت‏‌های حرفه‌‏ای شغلی و ایجاد رفتار مطلوب در افراد شده و آنها را آماده انجام وظایف و مسئولیت‏‌های شغلی می‏‌‌نماید. تربیت و تخصصی که افراد جامعه کسب می‌کنند قویاً تابع نظام آموزشی آن جامعه است. اگر نظام آموزشی با اهداف نهایی و نیاز‌های واقعی یک جامعه تناسب نداشته باشد، نمی‌تواند نسل جوان متعهد و متخصص را برای نیل به اهداف و رفع آن نیاز‌ها تربیت کند.

 

دستیابی به اهداف مطلوب در نظام آموزشی از طریق ترکیب مناسب و بدیع عناصر مختلفی در نظام آموزشی تحقق پیدا می ­کند. یکی از این عناصر دانشجویان هستند که به عنوان عنصر اصلی در فرآیند آموزشی به شمار می­ روند و می­ توانند نقش بی بدیلی در این زمینه ایفا کنند. دانشجویان ذینفعان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره ­گیری از مشارکت آنان در مسیر بهبود نظام آموزشی ضروری است. سازمان ­دهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت­ های دانشجویی و استفاده از ظرفیت­ های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی، دانشگاهی و برنامه­ های آموزشی، نیاز به یک تشکل ساختارمند دانشجویی را در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آشکار می­ سازد. بنابراین با توجه به اینکه دانشجویان مهم­ترین و اصلی­ ترین مشتریان نظام آموزش علوم پزشکی می ­باشند، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد با استفاده از ظرفیت دانشجویان و در تعامل با اعضای محترم هیأت علمی دانشکده، در جهت ارتقای کیفیت آموزش گام بردارد. 

 

اهداف کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 

🔹 ارتقای کیفی آموزش در دانشکده

🔹 ارتقای سطح مشارکت و فعالیت­ های دانشجویی در دانشکده

🔹 آگاه ­سازی و آموزش دانشجویان در حیطه­ های مختلف آموزشی

🔹 ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل­ های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

🔹 ایجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئولیت در برابر مسائل آموزشی در بین دانشجویان

🔹 آگاه­ سازی مدیران و اساتید از شرایط موجود آموزشی و کاستی­ های آن و تلاش در جهت رفع نواقص

🔹 توانمند سازی علمی و عملی دانشجویان به منظور مشارکت در جهت پویا سازی فرآیند آموزش

🔹 آموزش و ترغیب دانشجویان به انجام پژوهش و تحقیق در حوزه­ های مرتبط با آموزش

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group