سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

سند توانمندي هاي مورد انتظار از دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی در جمهوری اسلامی ایران، مصوب سومین نشست شورای آموزش پزشکی عمومی در سال 1387 با استفاده از سند توانمندی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران و موارد مشابه دانشگاه های معتبر جهان با تغییراتی به روزرسانی شد و در جلسات 9 و 10 و 11 هیات ممتحنه و ارزشیابی بورد رشته دکترای عمومی (مورخ 23 تا 25 خرداد 1394 به تصویب رسید.

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group