پنجشنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۳

 

برنامه کارآموزی دانشجویان گروه پرستاری​

 

ردیف عنوان pdf
1 برنامه کاراموزی پرستاری ورودی 1400  
2  برنامه کاراموزی پرستاری ورودی 1401
3 برنامه کاراموزی عرصه پرستاری  

 

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان گروه فوریت پزشکی

 

ردیف عنوان pdf
1 برنامه کارآموزی فوریت های پزشکی ورودی1400  
2 برنامه کارآموزی فوریت های پزشکی ورودی1401

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان گروه مامایی

 

ردیف عنوان pdf
1 برنامه کارآموزی مامایی 1401ترم دوم  
2 کارورزی عرصه مامایی 1400

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان گروه هوشبری

 

ردیف عنوان pdf
1 برنامه کاراموزی هوشبری 99 عرصه 1  
2 برنامه کاراموزی هوشبری ورودی 1400
3 برنامه کاراموزی هوشبری ورودی 1401

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group