سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

نيازسنجی آموزشی اولين گام در طراحی برنامه های توسعه اعضای هيأت علمی است که به نوبه خود موجب ارتقای کيفيت آموزش و پرورش مي شود. در این راستا، نظرات عالمانه و ارزشمند شما می تواند جهت استخراج و اولویت بندی نیازهای آموزشی بسیار کمک کننده باشد. لذا از حضرتعالی خواهشمندیم با صرف وقت و بهره گیری از تجربیات و دانش خود پرسشنامه زیر را تکمیل فرمایید. این پرسشنامه دربرگیرنده فهرست کارگاه های آموزشی پیشنهادی جهت ارتقای دانش، نگرش و مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در حوزه آموزش پزشکی است که بایستی با انتخاب یکی از گزینه های زیاد، متوسط و کم برای هر کارگاه، آنها را از نظر میزان اهمیت اولویت بندی نمایید. منظور از اهمیت این است چقدر این کارگاه به ارتقای شما در زمینه مورد نظر کمک می کند و چه میزان از خلاء دانشی، نگرشی و مهارتی شما با شرکت در این کارگاه رفع خواهد شد و بطور کلی این کارگاه از دیدگاه شما چقدر اهمیت دارد. بدیهی است نتایج حاصل از این نیازسنجی می تواند در طراحی دوره های کوتاه مدت توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی استفاده شود.

با تشکر

واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی

 

 

پرسشنامه نیازسنجی کارگاه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان سال 1401

 

گزارش نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی در سال 1401

 

 

 

پرسشنامه نیازسنجی کارگاه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان سال 1402

 

گزارش نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی در سال 1402

 

 

 

 

پرسشنامه نیازسنجی کارگاه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان سال 1403

 

گزارش نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی در سال 1403

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group