یکشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲

 

 نام و نام خانوادگی  تحصیلات
 آقای دکتر امین بیگ زاده  دکتری تخصصی آموزش پزشکی
 آقای دکتر رضا صادقی  دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 خانم دکتر نجمه صادقی  دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی
 خانم دکتر زهرا ایمانی  دکتری تخصصی پرستاری
 آقای دکتر الیاس حسین زاده  دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
 آقای دکتر محمد مقدسی امیری  دکتری تخصصی آمار زیستی
 آقای دکتر هادی بازیار  دکتری تخصصی علوم تغذیه

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group