یکشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲

 

عنوان رشته کوریکولوم     عنوان رشته  کوریکولوم

پزشکی عمومی

برنامه ارائه دروس پزشکی عمومی

 

برنامه دروس ادغام شده تا پایان مقطع علوم پایه

  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

 کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی بهداشت عمومی

  کارشناسی هوشبری

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 کارشناسی ناپیوسته مامایی  

کارشناسی پرستاری

 کاردانی فوریت های پزشکی  

کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی

کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group