سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به‌ عنوان بخشی از ساختار تشکيلاتی حوزه معاونت آموزشی در جهت تحقق بخشيدن به اهداف محوله از سوی معاونت مأموریت‌های زير را به عهده دارد :

 

۱- مشارکت در تصمیم­ سازی سیاست ­های آموزشی نهادهای سیاست­ گذار دانشکده

 

۲- ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای برنامه ­ریزی و عملیاتی کردن برنامه ­ها و سیاست­ های آموزشی دانشکده.

 

۳-عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

۴-ارائه گزارش فعالیت­ ها به تصمیم­ گیرندگان آموزشی در سطح دانشکده و وزارت متبوع.

 

۵-همکاری با EDC دانشگاه­ های علوم پزشکی به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره­ مندی از پتانسل­ های موجود در هر مرکز.

 

۶-طراحی و مدیریت برنامه­­ های نوآورانه آموزشی در زمینه روش تدریس، ارزشیابی، مشاوره و رهبری و مدیریت در محدوده اختیارات دانشکده و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

 

۷-پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین­ المللی.

 

۸-سازماندهی، برنامه­ ریزی، اجراء و نظارت بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حیطه­ های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ­ها و اولویت­ های آموزشی دانشکده

 

۹-توانمندسازی، حمایت و هدایت دفاتر توسعه آموزش در اجرای وظایف و برنامه­ های مربوطه.

 

۱۰-ارزشیابی عملکرد و فعالیت­ های دفاتر توسعه آموزش.

 

۱۱-توانمندسازی مدیران آموزشی دانشکده اعم از معاونین آموزشی دانشکده و بیمارستان و گروه­ های آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت آموزشی.

 

۱۲-برنامه ­ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاه­ ها و دانشکده ­های علوم پزشکی.

 

۱۳-طراحی، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی، اعضای هیئت علمی و دانشجو.

 

۱۴-هدایت و نظارت بر اجرای روش ­های نوین ارزشیابی با هدف توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده.

 

۱۵-طراحی، مشاوره و مشارکت در اعتباربخشی مراکز آموزشی دانشکده.

 

۱۶-هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه ­های آموزشی به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشکده در محدوده اختیارات دانشکده، مطابق با ضوابط شورای عالی برنامه­ ریزی با تاکید بر پاسخگو بودن.

 

۱۷-هدایت و نظارت بر برنامه­ های آموزشی مرکز مهارت­ های بالینی دانشکده.

 

۱۸-تعیین اولویت­ های پژوهش در آموزش دانشکده و حمایت از اجرای پروژه ­های تصویب­ شده.

 

۱۹-ایجاد و فعال کردن کمیته­ های دانشجویی و استعدادهای درخشان با هدف بهره ­گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقا کیفی آموزش.

 

۲۰-سازماندهی و نظارت بر فرآیندهای شناسایی، جذب و بهره ­وری استعدادهای درخشان.

 

۲۱-هدایت و نظارت بر برنامه­ های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشکده.

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group