یکشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲

 

عنوان کارگاه مدرس کارگاه تاریخ برگزاری پوستر کارگاه فایل فیلم

ترالی اورژانس براساس گایدلاین جدید 

خانم زهرا عسکری 1402/09/05    

ژورنال کلاب

چالش های شکل گیری هویت حرفه ای در دانشجویان پزشکی

خانم دکتر طهورا عبدالهی  1402/08/24      

اداره راه هوایی و اینتوباسیون

خانم طیبه ایلاقی 

خانم سمیه زیدآبادی

1402/08/14    --   --

کارگاه یادگیری فعال

خانم دکتر فرحناز کمالی 1402/07/23  

کارگاه طراحی و اجرای آزمون بالینی ساختارمند عینی 

(OSCE)

خانم دکتر معصومه رحیمی  1402/07/19       --
بررسی محتوای برنامه های آموزشی در پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه خانم دکتر مهسا طاهر گورابی 1402/06/26  
آشنایی با سامانه طرح دوره و طرح درس طبیب خانم نفیسه شریفی 1402/06/22 --
ارتباط سلامت معنوی و پیشگیری از اختلالات روان شناختی آقای دکتر محمود رجبی 1402/06/19
اصول و روش های ارزیابی فراگیران در علوم پزشکی آقای دکتر محمود کهن 1402/04/27      
تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار Ispring خانم دکتر منیژه هوشمندجا 1402/04/11 --
اصول تولید محتوای الکترونیکی خانم دکتر منیژه هوشمند جا 1402/04/10    
نیازسنجی آموزشی آقای دکتر حبیب اله رضایی 1402/03/23  
ایده پردازی در آموزش پزشکی آقای حمید یزدانی 1402/03/10  
طراحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان  خانم دکتر فرحناز کمالی 1402/02/24

ارزیابی سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر سلامت همراه

خانم دکتر سمیه ذاکرعباسعلی 1402/02/19  

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group