جمعه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

 

نمونه پروژه های دانشجویی درس آموزش به بیمار

 

ردیف عنوان pdf
1   سکته قلبی یا MI  
2 پمفلت آشنایی با گروه های غذایی
3 فیستول شریانی- وریدی  
4 مراقبت های بعد از سکته قلبی
5 مراقبت های پرستاری چست تیوب
6 نحوه استفاده از انسولین قلمی

 

 

 نمونه پروژه های دانشجویی درس کودک سالم

 

ردیف عنوان pdf
1 بازی در کودکان سن مدرسه  
2 بازی فکری کودک سالم (1)
3 بازی نوپا  
4 طراحی بازی کودک سالم (1)
5 طراحی بازی

 

 

نمونه کیس ریپورت های دانشجویان در کارآموزی

 

ردیف عنوان pdf
1 بیماری COPD  
2 کتو اسیدوز دیابتیک DKA
3 Lupus
4 بیماری کاوازاکی
5 بیماری نارسایی کلیه
6 سیروز_کبدی
7 کیس ریپورت دیابت

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group