چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

 


 

 همایش برگزارکننده  پوستر
بیست و دومین  دانشگاه علوم پزشکی ایران
بیست و یکمین  دانشگاه علوم پزشکی ایران  
 یبیستمین دانشگاه علوم پزشکی ایران  
 نوزدهمین دانشگاه علوم پزشکی ایران  
هجدهمین ------- 
هفدهمین ------ 
شانزدهمین ------ 
پانزدهمین دانشگاه علوم پزشگی شهید صدوقی یزد
چهاردهمین دانشگاه علوم پزشکی ایران
سیزدهمین معاونت آموزشی وزارت بهداشت   
دوازهمین دانشگاه علوم پزشکی مشهد    
یازدهمین دانشگاه علوم پزشکی ایران  
دهمین ----- 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group