سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

  

 

 

 آیین نامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1401

 

 

 

 آیین نامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1402

 

 

 

اساسنامه کشوری کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group