پنجشنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

 

 نام و نام خانوادگی  سمت
 جناب آقاي محمدرضا زيدآبادي  مدیر آموزش
 جناب آقاي دكتر امين بيگ زاده   مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 سركار خانم دكتر ام البنين آتش بهار   مسئول واحد ارزشيابي آموزشي
 جناب آقای دکتر محمدکریم آزادبخت  رئیس گروه علوم پایه
 سركار خانم زهرا ايماني  رئیس گروه علوم بالینی
 جناب آقاي دكتر محمد علي اسماعيلي  مدير گروه علوم آزمايشگاهي
 سركار خانم دكتر اسما زارع  مدير گروه مهندسي بهداشت حرفه اي
 جناب آقاي دكتر حسن دهداري راد  مدير گروه مهندسی بهداشت محيط
 جناب آقاي دكتر رضا صادقي  مدير گروه بهداشت عمومی
 سركار خانم مريم فيروزآبادي  مدير گروه مامايي
جناب آقاي دكتر محمد بختياري  مدير گروه هوشبری
 سركار خانم مژده دل زنده  دبیر دفتر توسعه آموزش
سركار خانم دكتر فاطمه محمدي  مسئول واحد آموزش مجازي

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group