چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

 

 همایش برگزارکننده  پوستر  کتابچه
 پانزدهمین  دانشگاه علوم پزشکی تهران  
 چهاردهمین  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 سیزدهمین  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دوازدهمین معاونت آموزشی وزارت بهداشت
 یازدهمین  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دهمین  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 نهمین  معاونت آموزشی وزارت بهداشت
 هشتمین   معاونت آموزشی وزارت بهداشت
 هفتمین   معاونت آموزشی وزارت بهداشت
 ششمین  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 پنجمین  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 چهارمین   معاونت آموزشی وزارت بهداشت
 سومین  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 دومین  
 اولین  

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group