پنجشنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

 

 راهنمای تدوین طرح دوره و طرح درس

 

 

نمونه طرح دوره تدوین شده (نظری-عملی)

 

نمونه طرح دوره تدوین شده (بالینی)

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group