چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۰

آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی

بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طریق:

الف. برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان

ب. ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

پ. جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامههای آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

 برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق:

الف. جلسات درون و برون دانشگاهی

ب. همایش ها و جشنواره ها

پ. رسانه های مختلف از اعم نشریات، فضای مجازی و ...

 مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه از طریق:

الف. آشناسازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

ب. همکاری در پروژههای دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول

پ. مشارکت در انجام ماموریتهای ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه ها

ت. مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روز رسانی آنها

ث. مشارکت در ارزیابیهای کیفی، خودارزیابی و ارزیابی های محوله

خود ارزیابی و مشارکت در ارزشیابی کمیته های دانشجویی

به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیت های کمیته دانشجویی

همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی

همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی فعالیت های آموزشی از طریق:

الف. مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی های برنامه، دوره، اعضای هیئت علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشی

ب. مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان

همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش

 بسـترسـازی برای آموزش دانشـجویان در جهت مسـتندسـازی فرآیندهای آموزشـی و تبدیل ایده به محصول کاربردی

 جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش ها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

 تالیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشـــکی برای دانشـــجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشکده

حاضرین در سایت

ما 42 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید

آمار سایت

کاربران
1
مطالب
149
نمایش تعداد مطالب
15143
Template Design:Dima Group