سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سیرجان با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی سیرجان برگزار می کنند:

 

وبینار "آشنایی با استعدادهای درخشان"

 

با موضوع تشریح آیین نامه های استعداد درخشان 

 

ارائه دهنده:

آقای محمدصادق رازقی نیا

مسئول واحد استعدادهای درخشان

 

با حضور دانشجویان استعداد درخشان:

 

آقای امیرحسین سنگی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تهران

 

 خانم زهرا دهقان

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه تهران

 

زمان: 

پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت 1400

ساعت ۲۱ الی ۲۳

 

لینک ورود: 

https://vu.sirums.ac.ir/index.php/fa/2021-03-11-02-04-06/2021-02-08-23-43-38

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group