شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

جلسه معارفه کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی، با حضور جناب آقای دکتر جمالی مسئول محترم کمیته و دانشجویان عضو این کمیته در تاریخ ٢٩ دی ١۴٠٠ در محل سالن کنفرانس معاونت آموزشی برگزار گردید.

در این جلسه مطالبی درخصوص آشنایی با ساختار و شرح وظایف کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی توسط آقای دکتر جمالی ارائه گردید و سپس دانشجویان بر حسب علاقه و توانمندی خود، در چهار کارگروه روابط عمومی، آموزش و مهارت، پژوهش و ایده پردازی در آموزش و ارزشیابی و سنجش در آموزش قرار گرفتند.

گفتنی است کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی یکی از کمیته های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد که با هدف ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان فعالیت می کند. تاریخچه تشکیل این کمیته در دانشگاه های علوم پزشکی به سال ١٣٨٩ برمی گردد که برای اولین بار جهت سازمان دهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت های دانشجویی و استفاده از ظرفیت های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی، این تشکل ساختارمند دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تشکیل شد.

 

 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group