سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

جلسه مشترک واحدهای ارزشیابی آموزشی سیرجان و کرمان، با هدف استفاده از تجارب دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ارزشیابی اساتید با حضور آقای دکتر بیگ زاده مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، خانم دکتر آتش بهار مسئول واحد ارزشیابی آموزشی، آقای مهندس زارع عضو کمیته ارزشیابی اساتید و خانم فتاحی کارشناس واحد ارزشیابی آموزشی کرمان، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید. 

 

دسترسی سریع

Template Design:Dima Group